Lokale Betrokkenheid

De betrokkenheid van SSK ondernemers reikt verder dan alleen de winkel. Ze zetten zich actief in voor de leefbaarheid in de buurt. Bijvoorbeeld met sponsoring van buurtactiviteiten of verenigingen, een actief lidmaatschap van ondernemersvereniging, en ondersteuning van bejaarden of jonge ouders zoals met een ontmoetingstafel of een kinderhoek.