Duurzaam met energie

SSK ondernemers gaan bewust om met energie. Ze gebruiken bijvoorbeeld groene energie of hergebruiken hun restwarmte. Of ze zijn alert op hun energiegebruik bij het verlichten of verwarmen van de winkel, of het koelen van producten.