7 oktober - SSK supermarkten strijden tegen voedselverspilling

SSK gecertificeerde supermarkten gaan consumenten attenderen op hun rol bij voedselverspilling. Producten die de houdbaarheidsdatum naderen, worden voorzien van stickers met de tekst ‘samen tegen voedselverspilling, kwestie van doen!’. Met deze actie speelt Stichting SSK in op de grootste uitdaging bij voedselverspilling: bewustwording van de consument. 

Gemiddeld gooien we jaarlijks per persoon 50 kilo voedsel weg. Om die verspilling een halt toe te roepen, heeft de Alliantie Verduurzaming Voedsel 2014 uitgeroepen tot Jaar tegen Voedselverspilling. Van politiek tot keukentafel vinden er initiatieven plaats om verkwisting van eten terug te dringen. Ook SSK gecertificeerde supermarkten dragen hun steentje bij. Directeur van Stichting SSK Patricia Hoogstraaten: “Een belangrijk thema binnen het Super Supermarkt Keurmerk is ‘afvalinzameling en –reductie’. Dat vullen de SSK supermarktondernemers in door bijvoorbeeld een zeer uitgekiend bestelsysteem te hanteren en producten die de houdbaarheidsdatum naderen met korting te verkopen of te doneren aan de voedselbank.” 

Rol consument 
Een aanzienlijk deel van voedselverspilling vindt echter thuis plaats. De consument gooit namelijk volgens onderzoek van Wageningen University maar liefst 14% van de boodschappen ongebruikt in de prullenbak. “Zonde van het eten, het geld en belastend voor het milieu”, meent Hoogstraaten. Daarom krijgen de komende tijd verse producten met een krappe houdbaarheidsdatum in veel SSK supermarkten een sticker waarop klanten worden gewezen op hun invloed op de dreigende verspilling. Hoogstraaten: “Een stimulans om deze producten te kopen. Producten die vandaag of morgen nog heel goed genuttigd kunnen worden”. 

Gedragsverandering
“Gedragsverandering bij de consument is cruciaal”, aldus Guido Meijer van No Waste Network, een netwerk gericht op het voorkomen van voedselverspilling en het optimaal verwaarden van reststromen. Hij prijst daarom deze actie van Stichting SSK. “Dergelijke initiatieven vergroten het bewustzijn onder consumenten en wakkeren het verantwoordelijkheidsgevoel aan. Een belangrijke stap richting minder voedselverspilling en voor de consument een bijdrage aan een betere wereld.” 

Super Supermarkt Keurmerk
De stickeractie is een initiatief van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, die het SSK Keurmerk uitreikt aan zelfstandige supermarktondernemers die zich extra inzetten voor de leefbaarheid binnen en (net) buiten hun supermarkt. In het SSK staan zeven thema’s centraal: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek. Het SSK Keurmerk is ontwikkeld door brancheorganisatie het Vakcentrum in samenwerking met kennisinstituut TNO. Inmiddels dragen ruim 160 zelfstandige supermarkten verspreid over heel Nederland het SSK Keurmerk. Meer informatie over SSK en een overzicht van alle gecertificeerde supermarkten vindt u op www.supersupermarkt.nl.