Milieulijst 2013

De Milieulijst 2013 bevat een overzicht van investeringen, die in aanmerking komen voor de MIA en/of Vamil. De MIA (milieu investeringsaftrek) en de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee verschillende regelingen, waarmee fiscaal voordelig kan worden geïnvesteerd in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een deel van de investeringskosten mag namelijk worden afgetrokken van de fiscale winst en/of vrij worden afgeschreven. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dragen bijvoorbeeld bij aan het reduceren van lucht- of lichtvervuiling, geluidsoverlast of CO2 emissies.

De Milieulijst bevat circa 360 concreet omschreven bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Voorbeelden hiervan zijn: een oplaadpunt voor elektrisch vervoer, lichtvervuilingbeperkende buitenverlichting, een zeer zuinige personenauto en een vegetatiedak. Om in aanmerking te komen voor de Vamil moet de investering tenminste
€ 450 bedragen, om ook in aanmerking te komen voor de MIA geldt een minimum van
€ 2.300. Ook milieuadvieskosten en kosten voor het aanpassen of vervangen van een bedrijfsmiddel komen in aanmerking.

Code B1149: Super Supermarkt Keurmerk op de Milieulijst!
Het Super Supermarkt Keurmerk staat ook zelf als “generiek bedrijfsmiddel” op de Milieulijst  onder code B1149. Deze notering biedt nog veel meer mogelijkheden, doordat alle duurzame investeringen die bijdragen aan de duurzaamheideisen en daarmee het behalen of behouden van het keurmerk kunnen worden gemeld. Dit maakt fiscale aftrek mogelijk voor (maatwerk) investeringen met milieuwinstU kunt gebruikmaken van deze code wanneer u het SSK keurmerk heeft behaald, of wanneer u gaat behalen (u moet het aanmeldbewijs overleggen). Door de notering van SSK mogen ook kleinschalige renovaties gemeld worden, denk hierbij aan waterbesparende installaties en duurzame energiebronnen. Bovendien mogen ook de certificeringskosten eenmalig bij de kosten voor een bedrijfsmiddel worden opgeteld, ook al zijn deze kosten eerder gemaakt. Het SSK heeft een B-code, dit houdt in dat 13,5% van het investeringsbedrag in aanmerking komt voor de investeringsaftrek (MIA) én 75% voor willekeurige afschrijving (Vamil). Aangezien er bepaalde eisen worden gesteld aan maatwerkinvesteringen, is het raadzaam vooraf te overleggen met de MIA\Vamil-helpdesk via 088 – 602 34 80 (werkdagen 9:00-12:30uur), of per email miavamil@agentschapnl.nl).
Aanmelden voor het SSK certificeringstraject kan via de site www.supersupermarkt.nl/aanmelden.

In de brochure Milieulijst 2013 vindt u 360 omschreven bedrijfsmiddelen, leest u meer over het SSK als generiek bedrijfsmiddel en wordt toegelicht  hoe u de regeling kunt aanvragen. De brochure vindt u op www.vakcentrum.nl/milieu.

Energie Investeringsaftrek
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee u wordt ondersteund bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met de EI kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de
fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Op de Energielijst 2013 staan de investeringen die in aanmerking komen voor de EIA, onderverdeeld naar de categorieën bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies. De EIA is onder andere van toepassing bij investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij (bestaande of nieuwe) bedrijfsgebouwen, permanente dagafdekking van koelmeubels, een efficiënt verlichtingssysteem, een systeem voor benutting van afvalwarmte, een warmtepomp en een warmteterugwinningssysteem op koelinstallaties. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 10% van de investeringskosten. In de brochure Energielijst 2013 staan de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA en leest u hoe de regeling werkt. De brochure vindt u op www.vakcentrum.nl/milieu.

In sommige gevallen kunnen investeringen onder meerdere regelingen vallen. Combinatie van Vamil met MIA of EIA is mogelijk. MIA mag niet gecombineerd worden met EIA voor hetzelfde investeringsbedrag.

Stimulering Duurzame Energieproductie (vanaf 4 april 2013)
De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte). Ondernemers die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie, worden daarin gesteund. Denk hierbij aan energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen of zonnecollectoren, of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, dit betekent dat geen subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van een installatie, maar voor de opgewekte duurzame energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. De kostprijs voor de productie van groene energie is vastgelegd in het basisbedrag voor de technologie. De kostprijs voor de productie van grijze energie is vastgelegd in het correctiebedrag. De SDE+ gaat open op 4 april 2013, uw aanmelding vergt echter enige voorbereiding. Op www.vakcentrum.nl/milieu leest u meer over deze regeling.