Over het Keurmerk

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die lokaal betrokken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn zij door hun grote betrokkenheid een meerwaarde voor de buurt.

Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met de onafhankelijke kennisorganisatie TNO. Het doel van het keurmerk is het uitdragen van de meerwaarde van zelfstandige supermarktondernemers. Daarnaast beoogt Stichting SSK duurzaam ondernemerschap in de volle breedte te ondersteunen en te stimuleren bij supermarktondernemers.