Maatschappelijk en lokaal betrokken

SSK Homepage Banner V2

Super Supermarkt Keurmerk: verantwoord winkelen

Wanneer u bij een Super Supermarkt Keurmerk (SSK) supermarkt boodschappen doet, kiest u voor verantwoord winkelen op verschillende niveaus. Het SSK keurmerk staat onder meer voor lokale betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Boodschappen doen bij een SSK supermarkt is kiezen voor verantwoord boodschappen doen. In meerdere opzichten. Want het SSK keurmerk staat voor lokale betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Sinds 2012 laten zelfstandige supermarktondernemers met het SSK keurmerk zien dat zij een duidelijke meerwaarde hebben voor klanten, medewerkers en de omgeving waarin zij opereren.

De waarde van het Super Supermarkt Keurmerk (SSK)

Lokaal en maatschappelijk betrokken

Zelfstandige supermarktondernemers staan bekend om hun betrokkenheid. Ze kennen hun klanten persoonlijk en vinden het vanzelfsprekend om iets extra's te doen voor de buurt of wijk. Denk daarbij aan het sponsoren van lokale sportclubs, zorgen voor een veilige winkelomgeving, het bieden van faciliteiten voor mensen met beperkingen en het creëren van werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten. Hun beleid ademt maatschappelijke betrokkenheid, en het SSK keurmerk maakt dit onderscheidende ondernemerschap zichtbaar.

Thema's Super Supermarkt Keurmerk

De betrokkenheid van SSK ondernemers gaat verder dan alleen de winkel. De ondernemers zetten zich actief in voor de leefbaarheid in de buurt. Bijvoorbeeld met het sponsoren van buurtactiviteiten of verenigingen hebben een actieve rol binnen de ondernemersvereniging en door aandacht te besteden aan een opgeruimde winkelomgeving.

In de schappen van SSK supermarkten liggen bijzondere producten: veel producten zijn biologisch, Fair trade of het zijn producten uit de streek. Daarnaast stemmen de ondernemers hun aanbod goed af op de lokale vraag van hun klanten. Ook is er aandacht voor gezonde productkeuzes.

Goed werkgeverschap is het uitgangspunt voor ondernemers met het SSK keurmerk. O.a. door een divers personeelsbestand, goede arbeidsvoorwaarden of opleidingen voor het personeel. Ook is er veelal ruimte voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SSK ondernemers gaan bewust om met energie. Ze zijn alert op hun energiegebruik bij het verlichten en verwarmen van de winkel en bij het koelen van producten. Daarbij kunnen innovatieve technieken worden ingezet, zoals het hergebruiken van restwarmte of een CO2-koelinstallatie.

Het goed scheiden van afvalstromen is belangrijk voor het bevorderen van een circulaire economie. Daarom stimuleren SSK ondernemers het scheiden en terugdringen van afval met allerlei inzamelingsmogelijkheden in en (net) buiten de supermarkt. Ook is voedselverspilling een belangrijk onderwerp binnen dit SSK thema.

Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke speerpunten voor SSK ondernemers. Ze nemen daarom extra veel maatregelen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, om de veiligheid en gezondheid van consumenten en medewerkers te waarborgen. Bijvoorbeeld met actieve diefstalpreventie of het verzorgen van gratis fruit voor medewerkers.

Efficiënte en milieuvriendelijke winkelbevoorrading, dat moedigen SSK ondernemers van harte aan. Ook letten ze extra goed op een goede doorstroom in de winkel bij bijvoorbeeld de kassa’s. Bovendien zijn de ondernemers alert op de bereikbaarheid van de winkel, bijvoorbeeld met voldoende (fiets)parkeergelegenheid en een thuisbezorgservice. Daarnaast besteden SSK winkels extra aandacht aan de toegankelijkheid.

Om het SSK keurmerk te krijgen, wordt een supermarkt op 7 thema's getoetst met een uitgebreide vragenlijst. De criteria zijn opgesteld door het Vakcentrum in samenwerking met TNO. Hierbij zijn de ‘MVO Prestatieladder’ en de eisen van verschillende stakeholders het uitgangspunt.

Meestgestelde vragen over SSK keurmerk

Weinig mensen realiseren zich dat 42% van de supermarkten door zelfstandig ondernemers wordt gerund. Deze ondernemers opereren als franchisenemers van bekende supermarktketens, maar dragen volledig het eigen risico. Ze staan bekend om hun sterke lokale betrokkenheid. Met behulp van dit keurmerk kunnen zij duidelijk maken welke duurzame en maatschappelijke initiatieven zij precies ondernemen.

Het primaire doel van het keurmerk is om duurzaam en maatschappelijk verantwoord zelfstandig ondernemerschap te belichten en te stimuleren.

Het aanvragen van het SSK is niet verplicht en geheel op vrijwillig aan te vragen. Het naleven van geldende wet- en regelgeving vormt het uitgangspunt. Het Super Supermarkt Keurmerk komt in actie vanaf dit punt. Vooral de extra, niet-verplichte initiatieven die door de supermarktondernemer worden genomen, worden gewaardeerd. Als blijkt dat het door TNO ontworpen meetinstrument en na het controlebezoek door de auditor, de ondernemer SSK-waardig is, dan wordt het keurmerk toegekend. De ondernemer die het keurmerk behaalt is op een duurzame, milieubewuste en verantwoorde manier bezig met het ondernemerschap.

Hier vindt u een overzicht van supermarkten die beschikken over het Super Supermarkt Keurmerk. Er komen er steeds meer bij, dus houd dit overzicht goed in de gaten!

De certificeringsprocedure start met een uitgebreide vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een groot aantal gerichte vragen omtrent de zeven centrale thema’s. Aan de hand van deze vragenlijst wordt een selectie gemaakt van de supermarktondernemers die in aanmerking komen voor het auditbezoek. De ondernemers die niet door deze selectie komen krijgen feedback met aanbevelingen toegestuurd. Met de ondernemers die wel door deze selectie komen, wordt een auditbezoek ingepland.

Tijdens het bezoek controleert een onafhankelijke auditor alle criteria die samenhangen met het keurmerk. Naast dat deze specifieke criteria worden getoetst, gaat de auditor ook in gesprek met de ondernemer om te beoordelen hoe deze invulling geeft aan lokaal en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Op basis daarvan  wordt een auditrapport opgesteld. Dit geanonimiseerde auditrapport wordt vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke certificeringsraad. Deze raad beoordeelt uiteindelijk of een supermarkt wel of niet gecertificeerd wordt.

Jazeker. Het keurmerk houdt in dat ondernemers zich op een positieve manier onderscheiden op het gebied van duurzaamheid; de één zal dat o.a. doen door alle mogelijke energiebesparende maatregelen toe te passen, de andere door veel lokale producten in het assortiment op te nemen of door sociale ontmoetingen voor oudere buurtbewoners te organiseren. Onderscheiden is op vele manieren mogelijk. Wel moet de supermarkt ten minste op alle zeven SSK thema's een voldoende score behalen. Maar het is goed mogelijk dat de supermarkt op een punt echt uitblinkt!

Aanmelden voor het SSK