Ondernemers met het Super Supermarkt Keurmerk tonen aan dat zij ondernemers zijn met een duurzame en maatschappelijke impact. Met dit keurmerk komen ondernemers in aanmerking voor exclusief financieringsvoordeel bij ABN Amro en Rabobank. Deze leningen bieden extra voordeel, speciaal voor duurzame koplopers.

Rabobank Impactlening

Met de Rabo Impactlening geven zij rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers in de zorg- en onderwijssector en dus zeker ook voor ondernemers met het Super Supermarkt Keurmerk.

De kosten van de impactlening zijn hetzelfde opgebouwd als die van een reguliere zakelijke lening. Omdat u zich op duurzaam of sociaal-maatschappelijk vlak inzet, krijg u een extra rentekorting. Aan deze regeling zijn geen aanvullende kosten verbonden.

Deze korting geldt voor het gehele leenbedrag. Dit is anders dan een groenlening, waarbij vaak alleen korting wordt verstrekt voor een specifieke duurzame investering.

Het voordeel geldt alleen voor nieuwe leningen, bijvoorbeeld wanneer u aan de vooravond staat van een verbouwing of relocatie. Herfinancieringen komen niet in aanmerking.

• lenen met rentekorting tot 0,65%
• de looptijd van de zakelijke lening is vijf of tien jaar
• het bedrag dat u wilt lenen ligt tussen € 250.000 en € 7,5 miljoen

Naast de bovenstaande regels moet de onderneming in het bezit zijn van een door de Rabobank erkend duurzaamheidskeurmerk. Deze keurmerken moeten voldoen aan verschillende concrete en objectieve criteria. 

Stichting SSK is trots op de samenwerking met de Rabobank. Door deze erkenning van de Rabobank wordt het onderscheidend ondernemerschap van gecertificeerde ondernemers onderstreept.

Interesse in Rabobank Impactlening?

Heeft u belangstelling in de Rabobank Impactlening, stuur dan een bericht naar info@stichtingssk.nl, dan brengen wij u in contact met de Rabobank specialist.

ABN Amro transitielening

ABN Amro heeft het SSK keurmerk gekoppeld aan haar Transitielening. Dit betekent dat ondernemers die het Super Supermarkt Keurmerk halen, korting op hun lening kunnen krijgen. Ondernemers die het keurmerk al hebben, kunnen korting krijgen als zij duurzaamheidsdoelstellingen halen die samen met de bank zijn bepaald. Stichting SSK is trots op deze samenwerking. Door deze erkenning van ABN Amro wordt het onderscheidend ondernemerschap van gecertificeerde ondernemers opnieuw benadrukt.

Omdat zelfstandige supermarktondernemers met het SSK keurmerk aantonen dat zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen zij gebruikmaken van de ABN Amro Transitielening. Dat kan ondernemers een rentekorting opleveren van 0,3%. De bank kent deze korting jaarlijks toe op het moment dat de vooraf vastgestelde duurzaamheidsdoelstelling voor dat jaar wordt gehaald. Gedurende drie jaar kan zo korting worden verkregen. De doelstellingen en de wijze van rapportage worden in overleg met de Stichting SSK vastgesteld. Als de ondernemer de doelstellingen onverhoopt niet haalt, betaalt de ondernemer voor dat jaar een opslag op de basisrente van 0,15%.

Heeft u belangstelling in de ABN Amro Transitielening, stuur dan een bericht naar info@stichtingssk.nl, dan brengen wij u in contact met de ABN Amro specialist.

Interesse in ABN Amro Transitielening?

Heeft u belangstelling in de ABN Amro Transitielening, stuur dan een bericht naar info@stichtingssk.nl, dan brengen wij u in contact met de ABN Amro specialist.