Over het Super Supermarkt Keurmerk

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is het keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die lokaal betrokken zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de grote betrokkenheid zijn de ondernemers van grote meerwaarde voor de buurt.

Het SSK keurmerk is ontwikkeld door brancheorganisatie het Vakcentrum in samenwerking met de onafhankelijke kennisorganisatie TNO.

Het doel van dit keurmerk is om de toegevoegde waarde van zelfstandige supermarktondernemers te benadrukken. Daarnaast heeft de Stichting Super Supermarkt Keurmerk als doel om duurzaam ondernemerschap in de volledige breedte te bevorderen en te ondersteunen onder supermarktondernemers.