Expertise binnen het Super Supermarkt Keurmerk

TNO

Voor een gedegen en betrouwbaar keurmerk is kennis nodig. Kennis van diverse aspecten van verantwoord ondernemen, kennis van keurmerken, kennis van een duurzame samenleving en kennis van de branche zijn allemaal essentieel. Het Vakcentrum beschikt over uitgebreide branchekennis. Het landelijk bekende onderzoeksinstituut TNO heeft deze expertises ook in huis. TNO adviseert het Vakcentrum over het actueel houden van het keurmerk en innovaties die bijdrage aan de verdere verduurzaming van de branche.

Onafhankelijk en objectief

Naast een uitvoerend bureau dat is ondergebracht in Stichting Super Supermarkt Keurmerk laat het Vakcentrum zich bijstaan door twee organen:

    • Certificeringsraad geeft het keurmerk uit op basis van de geleverde rapporten. In de certificeringsraad zit ook een lid uit het TNO SSK projectteam.
    • Raad van Advies ondersteunt het keurmerk inhoudelijk. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

Raad van Advies voor SSK

Directeur/partner Brand and Business Architects, communicatiedeskundige en voorzitter Raad van Advies SSK

Directeur Tendris Holding, duurzaam ondernemer en bedenker van de Pharox LED-lamp

Senior onderzoeker en adviseur bij TNO Kwaliteit van Leven

Oud-directeur Panteia/EIM

Algemeen directeur van Müller Fresh Food Logistics (MFFL)

Hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universiteit en directeur van het cluster Marketing en Supply Chain Management

Raad van Toezicht KNVB, oud korpschef van de Regio Utrecht