Disclaimer

De stichting Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De stichting SSK  doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De stichting SSK en haar medewerkers hebben de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Mocht u op deze website desondanks informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie op prijs.

Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid kan de stichting SSK niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. (Her)gebruik van informatie van de website vindt dan ook plaats voor eigen rekening en risico. De stichting SSK  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.