Ronald Kamphuis - Jumbo Dalfsen

Het besef van het belang van een veilige winkelomgeving onder ondernemers is groot. Binnen het Super Supermarkt Keurmerk is veiligheid en preventie zelfs één van de zeven centrale thema’s. Ook voor SSK ondernemer Ronald Kamphuis van Jumbo Kamphuis in Dalfsen (Overijssel) is veiligheid een belangrijk speerpunt. Zo houdt hij overvalpreventietrainingen. “Je hoopt dat het je nooit overkomt, maar je moet reëel zijn.”

Kamphuis voelt zich als ondernemer verantwoordelijk voor zijn medewerkers. Daarom zet hij met hulp van het Vakcentrum regelmatig een overvalpreventietraining op touw, met een trainer en een acteur. Kamphuis vertelt: “Dat kan er soms heftig aan toe gaan. Maar ik vind het belangrijk dat de medewerkers weten hoe ze moeten handelen, mòcht het gebeuren.” Ook wijst Kamphuis het personeel actief op hoe ze in de winkel samen de veiligheid kunnen vergroten. “Aandacht voor openstaande achterdeuren, protocollen voor openen en sluiten, dat soort zaken.”

Goede band met lokale leveranciers

Op andere SSK thema’s heeft Kamphuis het ook goed voor elkaar. Zo ligt er veel lokaal assortiment in de schappen. Vechtdalvlees bijvoorbeeld van runderen die grazen in de uiterwaarden van de Vecht en groenten van een Dalfser teler die ook levert aan driesterrenrestaurant De Librije. De goede band die Kamphuis onderhoudt met lokale leveranciers, is mede een gevolg van zijn grote betrokkenheid bij het dorp. Hij licht toe: “Er is geen evenement waar we niet bij zijn. Bijvoorbeeld met sponsoring van geld of producten. Of met deelname, zoals laatst bij de loop voor KWF.”

De ondernemer en Dalfsen hebben dan ook een innige band. Kamphuis is min of meer in de supermarkt opgegroeid waarvan hij nu eigenaar is. Zijn ouders runden de winkel al vanaf 1965. En hoewel er van ouderlijke druk geen sprake was (zijn vader zei altijd gekscherend: ‘ga een echt vak leren’), koos hij vol overgave voor het supermarktwezen.

Grondige toetsing met SSK

Het SSK keurmerk, waarvoor hij in 2013 gecertificeerd en in 2015 gehercertificeerd werd, was een bekroning voor alle inzet. En Kamphuis vindt het fijn dat alles goed doorgelicht wordt. Hij vertelt: “Doordat de winkel grondig wordt getoetst, word je met je neus op de feiten gedrukt. Daarna weet je haarfijn waar nog verbeteringen door te voeren zijn.” De ondernemer draagt zijn SSK met trots uit, op social media en in de winkel. Ook over de SSK acties is hij zeer te spreken: “Bij zo’n actie als de Eetmaatjes geef je je klanten iets tastbaars mee. Zo merken ze dat je met ze meedenkt.”

“Doordat de winkel grondig wordt getoetst, word je met je neus op de feiten gedrukt. Daarna weet je haarfijn waar nog verbeteringen door te voeren zijn.”

Ronald Kamphuis

Jumbo Dalfsen